Sång- och musikfestens publika evenemang

Är du deltagare? Du hittar ditt program här. 

Torsdag 9.6

Studentkörskonsert

Fredag 10.6

Körkaruseller på stan
Öppningskonsert
Profilkonserter
Vispub

Lördag 11.6

Körkaruseller på stan
Studentkörskonsert
Stråk- och blåskonserter
Hard Vis Café
We Are Voice -konsert

Söndag 12.6

Musikgudstjänst
Sångfestparad
Barnkörskonsert
Huvudkonsert