Anmälda körer

Alla vuxenkörer samt deras deltagarstyrkor.

Listorna kommer här (kompletteras vartefter vi får uppgifterna samlade)

 

+
Gavlekören 18
 

Körer summa:

1232 vuxna körsångare

 

Anmälda orkestrar

Orkestrarnas deltagarstyrkor.

Stråkarna

Blåsarna

 

Anmälda barnkörer

Bobäck skolas kör
Cygnaeusskolans kör, H:fors
Granhultskören
Kyrkoby skolas skolkör
Körklubben i Steinerskolan, H:fors
Mikaelskolans sångfåglar
Närpes skolkör
Söderkulla skola
Västersundom skolas kör

Anmälda ungdomskörer


Finlands Ungdomskör