Länk till responsformuläret har skickats till deltagarnas e-postadresser. Vänligen kontakta kansli@fssmf.fi ifall du önskar få länken skickad åt dig.