Sångfestkansli

Sångfest-kansliet är beläget på SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A.

Festivalkansliets öppethållningstider:

Torsdag 9.6: 12-21
Fredag 10.6: 9-18
Lördag 11.6: 8-18
Söndag 12.6: 8-17

Festivalkansliets telefonnummer: 045 78383589
Festivalkansliets epost: sangfest@fssmf.fi