Bindande anmälan från 1 augusti till 30 september!

 

Den slutgiltiga anmälan till sångfesten är nu öppen fram till den 30 september! Anmälan görs i Desky.

Varje ensemble sköter internt insamlingen av personliga anmälningar från sina medlemmar och registeransvariga matar sedan in anmälningarna i medlemsregistret Desky.

Det är alltså på ensemblernas eget ansvar att samla in deltagarinformationen från sina medlemmar!

Här hittar du instruktioner kring hur du gör anmälan i Desky. Här hittar du information om vilka uppgifter du behöver om körmedlemmarna (diet etc) som PDF och excel.

Det är möjligt att justera anmälan i Desky fram tills den 15 januari. Du kan alltså lägga till/ta bort personer samt justera anmälningsinfon ända fram tills dess. Notera dock att anmälningsdeadline för alla ensembler är den 30 september!

Frågor om medlemsregistret kan riktas till ekonomi- och organisationssekreterare Melker Olenius (melker.olenius@fssmf.fi).

Kostnad för medlemmar: 140 euro med kvällsfest/100 euro utan kvällsfest.
Kostnad för icke-medlemmar: 160 euro med kvällsfest/120 euro utan kvällsfest.
Kostnad för studerande: -50% (70 euro med kvällsfest/50 euro utan kvällsfest)
Kostnad för avecer: 55 euro för kvällsfesten.
Barn- och ungdomsgrupper: 30 euro (material) plus kostnader för måltider och skolövernattning.

Fakturering sker i mars 2021 då vi fått bekräftat att sång- och musikfesten kan genomföras på ett säkert sätt.

Anmälan för icke-förbundsanslutna körer och enskilda personer
 

Externa körer anmäler sig här och externa orkestrar anmäler sig här (via intresseanmälningsblanketten). Därefter tar förbundet kontakt med ensemblen i fråga.

Ifall du inte hör till en ensemble ska du anmäla dig via detta formulär.

#sångfest21

 

           
 
Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund