Sångfestövningar, alla samlade:

Ta fram din kalender och boka in övningstider nära dig. 

Norra Österbotten | Vasaregionen | Södra Österbotten | Åboland | Åland | Västra Nyland | Helsingfors | Östra Nyland |
Manskörer | Damkörer |
 
För tillfället kartlägger vi hur eventuella restriktioner inverkar på de regionövningar som är planerade för januari 2022. 
Skicka gärna ny info till kansli@fssmf.fi
så uppdaterar vi på denna sida.DAMKÖRER obs: www.fsd.fi

12-13.3.2022 lördag-söndag i Tammerfors, FSD förbundsdagarna, damkörsrepertoaren övas. 

Håll utkik efter "gemensam repertoar"-övningar nära dig.MANSKÖRER obs: www.manskor.fi
Förbundsdirigent Henrik Wikström besöker alla körer/regioner, boka in en övningstid direkt med honom. Inbokade manskörsövningar insatta nedan.
 
Håll även utkik efter andra "gemensam repertoar"-övningar nära dig.

(sidan uppdateras)


NORRA ÖSTERBOTTEN
 

Kontakt: Tobias Elfving (tobias.elfving@gmail.com) 

Vi ordnar tre gemensamma övningar i Karlebynejden, Pedersörebygden och Nykarlebynejden på Sursik i Pedersöre, följande lördagar:

22.1.2022, lördag, 9.30-15 INSTÄLLT
2.4.2022, lördag, 9.30-15
14.5.2022, lördag, 9.30-15

Preliminärt program

Förmiddag: Enligt körtyp (damkör / manskör / blandadkör) 
Eftermiddag: Gemensamma repertoaren.

Körerna uppmanas att vara i kontakt med varandra för gemensamma övningar utöver dessa. För mer information, kontakta din egen körs dirigent, eller Tobias.

Manskör: Se ovan

Damkör: Se ovan


VASA-REGIONEN
 

Kontakt: Sören Hakola, Petter Eklund (soren.hakola@gmail.com, larspetters.eklund@gmail.com)

Regionövningarna i VASA börjar redan nu 17 november kl 18-21: Ni som har anmält er (och förstås alla som ännu inte gjort det), sätt dem i era kalendrar.

Där ska ni verkligen passa på att delta. Där övas allt man behöver för sångfesten: Gemensamma sånger, Blandade körernas sånger (FSK) samt  We Are Voice-sångerna.

Övningarna sker onsdagar en gång i månaden i Arbetets Vänners lokal Formansgatan 14 i Vasa.
Dirigenter är Sören Hakola och Petter Eklund.
Följ med vidare information, tidtabellen kan ännu ändras då tidsspannet är långt, hälsar Sören Hakola

Preliminär tidtabell:

17.11.2021, onsdag, Gemensamma sånger, alla
8.12.2021, onsdag, Sånger för Blandade körer ”FSK”
12.1.2021, onsdag, Sånger till We Are Voice, alla INSTÄLLT
9.2.2022, onsdag, Gemensamma sånger, alla
9.3.2022, onsdag, Sånger för Blandade körer ”FSK”
20.4.2022, onsdag, Sånger till We Are Voice, alla

Körerna uppmanas att vara i kontakt med varandra för gemensamma övningar utöver dessa.
För mer information, kontakta din egen körs dirigent. 

Manskör: Info kommer (kontakta din dirigent)

Damkör: Info kommer


SÖDRA ÖSTERBOTTEN
 

Kontakt: Marika Esch (marika.esch@gmail.com)

SÖSMF:s övningar, SATB gemensam repertoar:

19.2.2022, lördag, kl 10-14 vid Mosebacke skola i Närpes. 
14.5.2022, lördag, övning + genrepskonsert, klockslag och plats meddelas senare. 

Manskörerna övar med Henrik Wikström
18.2.2022, fredag, kl 18-21 vid Kantilena i Lappfjärd.

Damkörerna övar med Marika Esch vid ett flertal tillfällen som meddelas internt. 


ÅBOLAND
 

Kontakt: Rosi Djupsund (rosidjupsund@gmail.com), Anna Johnson (anna.emilia.johnson@gmail.com), Martina Lindberg

I Åboland ordnar körerna egna sångfestövningar. Körerna bjuder in sina närliggande körer.
Dessutom finns planer på gemensamma övningar. 
Genast då vi får info till kansli@fssmf.fi lägger vi in datum och platser här. 
 
Aurelia, Auragatan 18: (Mer info fås av Anne Peltomäki)
27.11.2021, lördag, kl 11.30-12.45 Gemensam repertoar 
27.11.2021​, lördag, kl 13.00-14.30 FSK-repertoar


Damkör: Planeras av Martina Lindberg och Larissa Krook.

Manskör: Info kommer


ÅLAND
 

Kontakt: Sara Kemetter (sara.kemetter@gmail.com), Kira Gustafsson

23.1.2022, söndag, kl 14.00-16.30, Margaretagården, Mariehamn
5.2.2022, lördag, kl 14.00-16.30, Margaretagården, Mariehamn

Genast då vi får in info till kansli@fssmf.fi uppdaterar vi informationen.
 


VÄSTRA NYLAND
 

Kontakt: Börje Broberg (VNSMF), brunos@minmail.fi
/Teddy Granroth
 / Macke Söderström

23.1.2022 söndag kl 14-17, dir. Niels Burgmann.
Blandkörsrepertoaren (FSK)
DET BLIR ÖVNING PER ZOOM!
Zoomlänk skickas till körernas kontaktpersoner.

(Cajorna, Degerby, VNKK)

26.2.2022 lördag kl 11-14, Borgkila i Karis, dir. Niels Burgmann 
Gemensamma repertoaren (=alla) och Blandkörsrepertoaren

20.3.2022 söndag kl 14-17, Borgkila i Karis, dir. Niels Burgmann 
Gemensamma repertoaren (=alla) och Blandkörsrepertoaren

Manskörer:
Övning med Henrik Wikström
20.1.2022 torsdag, Karis.   INSTÄLLT


Damkör: Info kommer


HELSINGFORSREGIONEN
 

Kontakt: Karin Pedersen (karin.pedersen@welho.com) Helene Liljeström

7.3.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, gemensam repertoar
8.3.2022 kl 18-21, G18 Georgsgatan 18 DAMKÖR+ gemensam
9.3.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, gemensam repertoar

4.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
5.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
6.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 

2.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
3.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
4.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
 

Esbo sångkör inbjuder till övning i Mattlidens gymnasiums rymliga matsal:
19.1.2022 kl. 18.30-21, Mattliden.  INSTÄLLT.
 

Damkör: Info kommer

Manskör: 
1.6.2021 onsdag, kl 18. Henrik Wikström leder övningen. Mer info senare.
 


ÖSTRA NYLAND övar till Sångfesten 2022

Kontakt: Anne Peltomäki, 0400 426404
(uppdateras)

10.2.2022 i Borgå,Träskberga, (arr: Borgånejdens SMF, för BSMFs fyra körer)

5.3.2022, lördag, kl 10-15, Lyceiparkens skola i Borgå, med Kristian Nyman, alla körer i Östra Nyland (arr: FSK)

12.4.2022, tisdag, kl 18-21, i Lyceiparkens skola i Borgå, med Kristian Nyman, för alla körer i Östra Nyland (arr: FSK)

Körer som bjuds in:

Damer:
Alvakören, Borgå
Wallmokören inkl Kotka Damkör, Lappträsk
Lady Shave, Borgå

Herrar:
Runebergskören, Borgå
Sibbo Sångarbröder, Sibbo
Sångargillet i Lappträsk
(Fridolins sångare deltar inte i Sångfesten)

Bland:
AV-kören i Lovisa (3 personer)
Box Sångkör
Cawiar
Lovisakören
Sibbo Vokalensamble
Östersundom Sångkör
Och Primavera

Damkör: Håll kontakt med varandra. Kontakt: Nina Fogelberg
Manskör: Håll utkick efter mer info


www.festival22.fi/sangfestovningar