We Are Voice-appen

Med hjälp av We Are Voice-appen kan du öva stämmor till alla sånger som sjungs under sång- och musikfesten. 

Du kan ladda ner We Are Voice-appen till din smarttelefon eller använda den i din webbläsare. 

I denna video får du lära dig om hur du tar i bruk appen steg för steg. 

 

Nothäftet

Beställ sångfestens nothäfte med all körrepertoar här.

(I ett appendix finns tre nya sånger, de fås via kansli@fssmf.fi)