Intresseanmälan pågår!

 

Körerna och orkestrarna ska göra sin intresseanmälan här:
Körernas anmälningsblankett
Orkestrarnas anmälningsblankett
Intresseanmälan ska göras under tiden 29.8 - 31.10.2019.

Körens/orkesterns bindande anmälan, antal deltagare: 30.9.2020
Skild anmälningsblankett för den bindande anmälan kommer här.

Personlig, bindande anmälan samt betalning, 5.1.2021
Den görs skilt via en personlig anmälningsblankett. 

 

        
Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund